Ve smyslu znění zákona č. 367/2000 máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od okamžiku převzetí zásilky a zboží vrátit
V takovém případě zašlete zboží zpět doporučeně/jako cenný balík na adresu:

KOUŘIMÁČEK

Pavlína Valentová

Mírové nám. 48

Kouřim 28161

Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat

Vracené zboží však musí být v zcela původním stavu (neprané a nežehlené) a označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží

Zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen provozovatele na tuto skutečnost předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet - jakékoliv neoznámené zásilky nebude provozovatel přijímat

Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání:

  • - pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za reklamované zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Provozovatel následně nejpozději do 14 dnů převede finanční částku na uvedený účet
  • - pokud si zákazník bude vybírat další zboží nebo má rozpracovanou rezervaci, řeší provozovatel finanční vypořádání zápočtem - finanční částka za vrácené zboží bude využita jako sleva z rozpracované rezervace
  • Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní
  • V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží
  • Náklady spojené s reklamací vždy hradí zákazník