Vážení zákazníci,

rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky na poště dáváte prodejci na vědomí, že o zboží nemáte zájem, a odstupujete od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná.

Je dobré si uvědomit, že zasláním objednávky uzavíráte kupní smlouvu, která je závazná nejen pro nás, ale i pro Vás. Prodávající (tedy my) se zavazuje zboží dodat, a kupující (tedy Vy) se zavazuje ho převzít a zaplatit. My svou povinnost splníme okamžikem předání k poštovní přepravě.

Pokud si zákazník zásilku od pošty nepřevezme, jedná se z jeho strany o porušení kupní smlouvy a odpovídá za škodu, která tímto vznikne prodávajícímu. Zasláním objednávky uzavřel zákazník kupní smlouvu, která je závazná. Prodávající se zavazuje zboží dodat, a kupující se zavazuje ho převzít a zaplatit. V případě nepřevzetí zásilky bude zákazníkovi na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů spojených s dopravou a manipulací a celá objednávka bude stornována. V případě, že zákazník neuhradí tuto fakturu, bude záležitost předána k vymáhání právní kanceláři. Upozorňujeme na to, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá na několik dalších stovek až tisíc korun.

Zákazník je povinen uhradit prodávajícímu výši hrazeného poštovného a smluvní pokutu ve výši 150,-Kč jako kompenzaci za takto blokované zboží, které si mezitím mohli koupit jiní zákazníci a za manipulaci s přípravou zásilky k odeslání.

Zákazník je povinen objednané zboží převzít od doručovatele, případně vyzvednout do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese. O odeslání zásilky je zákazník vždy informován potvrzovacím e-mailem prodávajícím a o doručování zásilky a uložení po dobu 14 dní informuje zákazníka sms zprávou přepravce Česká pošta. Pozor není naší chybou, že ne vždy pečlivě doručovatele dávají do schránky oznámení o uložení zásilky na poště. Nicméně zákazník byl předem informován sms o tom, že zásilka bude doručena případně uložena a má možnost na poště zboží do 14 dní vyzvednout.

Z výše uvedeného vyplývá, že je určitě lepší si zásilku, o kterou po objednání ztratíte zájem, vyzvednout, a případně poté zboží vrátit v zákonné lhůtě 14-ti dnů. Zaplatíte sice poštovné, ale vyjde Vás to levněji. Případně se s námi můžete spojit, důvod nepřevzetí vysvětlit a uhradit nám námi vynaložené náklady na zaslání zboží.