Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kourimacek.cz.

Objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere způsob platby a stiskne tlačítko potvrdit objednávku), je považována za závaznou v celém rozsahu.

Zákazník má možnost objednávku stornovat pouze po telefonické nebo potvrzené emailové dohodě s provozovatelem. Objednávka může být stornována ze strany dodavatele a to v případě, kdynelze autorizovat identitu zákazníkanebo v případě, že do7 dnů od potvrzení objednávky není připsána částka na účet dodavatele za úhradu zboží, (pouze při platbě převodem – v tomto případě se snažíme nejprve zákazníka kontaktovat). Dále také v případě, kdy zákazník vědomě nepřevezme dobírkové zásilky během úložní doby České pošty.

Pokud si zákazník z jakéhokoliv důvodu opakovaně stornuje své objednávky nebo jejich část, vyhrazuje si provozovatel po předchozím upozornění možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat.